top of page
Thanh toán chuyển khoản ngân hàng

Techcombank Sai Gon

19033 714  674 011

DAO THI PHUONG ANH

Ví điện tử Momo
Đào Thị Phương Ánh
0938 998 033

Quý khách thanh toán chuyn khon vui lòng nhp ni dung bao gm: Tên và s điện thoi đăng ký nhn hàng

Ví d: Nguyen Van A 0933319942

Sau đó liên hệ với shop để tạo ngay đơn hàng

HOẶC quý khách về mục thanh toán, nhập mã [THANHTOANONLINE] sau đó chọn "thanh toán khi nhận hàng" để hoàn tất. Quý khách sẽ không phải thanh toán bất kì phí gì khi nhận hàng.

bottom of page