top of page

DỤNG CỤ TRA TẤN - LĂN KIM - CBT - SOUNDING - MÁY KÍCH ĐIỆN  

Các dụng cụ BDSM tại Cum Shop:

- Cây lăn kim

- Sounding thông tiểu

- Máy kích điện

- Mỏ vịt...

    bottom of page