top of page

CÒNG TAY - CÒNG CHÂN 

Các loại còng tại Cum shop:

- Còng tay, còng chân kim loại, giá chữ X

- Còng tay da giá rẻ, còng chân

- Còng kèm thanh cố định tay chân, gối đỡ cổ...

bottom of page