top of page
Bank transfer payments

Techcombank Sai Gon

19033 714  674 011

DAO THI PHUONG ANH

Momo e-wallet
Dao Thi Phuong Anh

Quý khách thanh toán chuyn khon vui lòng nhp ni dung bao gm: Tên và s điện thoi đăng ký nhn hàng

Ví d: Đào Thị Phương Ánh 0938998033

Sau đó liên hệ với shop để tạo ngay đơn hàng

HOẶC quý khách về mục thanh toán, nhập mã [THANHTOANONLINE] sau đó chọn "thanh toán khi nhận hàng" để hoàn tất. Quý khách sẽ không phải thanh toán bất kì phí gì khi nhận hàng.

bottom of page